Indicaties

Je kunt bij Praktijk de Zon onder andere terecht voor de volgende klachten:

gebrek aan zelfvertrouwen
innerlijke conflicten
angsten
lichamelijke spanning en pijn
stress en burnout

rouw en verliesverwerking
verwerking van zwangerschapsverlies
zwangerschapsbegeleiding
• etcetera

In de lijst hierboven staan niet de enige indicaties waarvoor je bij terecht kunt. Als je andere klachten hebt dan in bovenstaande lijst genoemd worden neem dan contact met mij op om te overleggen of therapie in mijn praktijk zinvol is.


Gebrek aan zelfvertrouwen
Een gebrek aan zelfvertrouwen kan op verschillende manieren tot uiting komen. Het belangrijkste kenmerk hierbij is dat je het moeilijk vind om jezelf te zijn, om voor jezelf te gaan staan en om voor jezelf op te komen.
Hierdoor kan het gebeuren dat je langer in situaties blijft, zoals een relatie, terwijl je je eigenlijk niet prettig meer voelt. Dit heeft gevolgen voor je gevoel van welbevinden en hierdoor ook weer voor je zelfvertrouwen. Vaak beland je dan in een vicieuze cirkel. Therapie kan helpen om de cirkel te doorbreken en te leren in je kracht te gaan staan, zodat je beter in staat bent keuzes te maken die écht bij je passen.

Innerlijke conflicten
Je kent het vast wel, je wilt een beslissing nemen en het lukt je maar niet. Het is alsof er twee verschillende stemmetjes in jezelf zitten die elkaar tegen spreken. Allebei lijken ze gelijk te hebben. Naar wie moet je nu luisteren? In zo'n geval zal de therapie erop gericht zijn om naar de verschillende stemmen te luisteren. Vaak hoort een van de stemmen bij een stuk wat je hebt overgenomen van een belangrijk iemand uit het verleden zoals bijvoorbeeld een van je ouders. Het is alsof je deze persoon tegen je hoort praten. Door naar de verschillende delen van jezelf te luisteren kun je inzicht krijgen over jezelf. Bepaalde patronen die je hebt ontwikkeld kunnen vervolgens gemakkelijker veranderd worden.

Angsten
Angst is een gezonde reactie op dreigend gevaar. Het zorgt ervoor dat we alert zijn en onszelf kunnen beschermen door bijvoorbeeld weg te gaan of ons te verschuilen. Het kan gebeuren dat het reële gevaar is geweken, maar dat de angst blijft voortbestaan. In zo een geval gaat de angst als het ware een eigen leven leiden en kan jou gaan beheersen. Ook kan het gebeuren dat je je angstig voelt terwijl er geen reëel gevaar is of dat de angst heel erg hevig is (heviger dan je op grond van het gevaar zou verwachten). Je wordt bang voor de angst en gaat bepaalde dingen of situaties vermijden. Door middel van therapie kun je de ruimte die de angst inneemt in je leven aanpakken zodat deze je minder gaat beheersen en je je weer vrijer door het leven kunt gaan bewegen.

Lichamelijke spanning en pijn
Mijn uitgangspunt is dat lichaam en geest samenhangen en dus in deze samenhang benaderd moeten worden. Lichamelijke pijn beïnvloed je gevoel van welbevinden en psychische pijn heeft gevolgen voor je lichaam. Zo zet emotionele spanning zich vast ergens in je lichaam. De lichamelijke pijn kan gezien worden als een signaal dat je lichaam afgeeft: je luistert niet goed naar jezelf; je gaat over je grenzen heen, je stopt emoties weg of je negeert pijnsignalen. De therapie zal gericht zijn op ontspannen en de signalen van je lichaam te leren begrijpen.


Stress en burn-out
Door stress kunnen verschillende klachten ontstaan. Er sprake van een opgejaagd gevoel met of zonder hartkloppingen en er is veelal sprake van fysieke klachten. Mensen met stress hebben vaak moeite met ontspannen. Als stress langdurig aanhoudt en iemand veelvuldig over zijn grenzen gaat en daarbij weinig tijd heeft om te ontspannen kan er burn-out ontstaan. Iemand raakt letterlijk opgebrand. Het belangrijkste kenmerk hierbij is het gevoel van uitputting, het gevoel niet meer te kunnen. Hierbij hebben mensen met burn-out en stress gerelateerde klachten vaak last van anderen klachten zoals piekeren, slecht slapen, concentratie problemen, moeilijk ontspannen, emotioneel zijn.

De behandeling van stress gerelateerde klachten en burn-out is in eerste instantie gericht op het tot rust komen, het opnieuw leren ontspannen. Vervolgens kan er onderzocht worden wat de achtergrond is van het gedrag dat heeft geleid tot de burn-out en/of stress klachten. Uiteindelijk is de behandeling erop gericht om terugval te voorkomen en eventuele terugkeer naar de werksituatie te ondersteunen.


Rouw en verliesverwerking
Niet alleen door de dood van een dierbaar iemand kun je te maken krijgen met rouw. Rouw kan eigenlijk ontstaan na vele verschillende gebeurtenissen waarbij sprake is van verlies, bijvoorbeeld na het verbreken van een relatie of bij het verliezen van je baan of bijvoorbeeld door het verlies van gezondheid en verwachtingen. In een rouwproces kun je te maken krijgen met verschillende gevoelens zoals ontkenning, woede en depressie. Al deze gevoelens horen erbij en mogen gevoeld worden. Het kan zijn dat je bepaalde gevoelens (onbewust) niet wilt voelen. Je verdringt ze, met als gevolg dat je niet goed verder komt in het verwerkingsproces. Je wilt bijvoorbeeld niet meer aan het verlies denken en gaat gewoon door met te doen wat je altijd deed. De gevoelens over het verlies blijven op de achtergrond echter doorzeuren. Het is belangrijk om het verlies een plaats te geven in je leven en de bijbehorende pijn aan te gaan. Als je dit niet doet kunnen er allerlei psychische en lichamelijke klachten ontstaan.
In de therapiesessies zal er gekeken worden hoe je omgaat met je verlies en de gevoelens en waar de eventuele blokkade zit. Het doel zal zijn om het verlies te gaan accepteren zodat je weer in harmonie met jezelf verder kunt gaan met je leven.

Verwerking van zwangerschapsverlies
Helaas verloopt een zwangerschap niet altijd zoals gehoopt. Het kan zijn dat je te maken krijgt met een miskraam, maar ook dat je je geconfronteerd ziet met dermate ernstige afwijkingen bij je kindje waardoor je voor de keuze staat om je zwangerschap af te breken. Een keuze die vaak erg moeilijk te nemen is en die gepaard gaat met tegenstrijdige gevoelens. Therapie kan helpen om de voor jou juiste beslissing te nemen.

Het verlies van een gewenste zwangerschap heeft vrijwel altijd een intens verdriet tot gevolg. Dit verdriet heeft tijd nodig om een verwerkt te worden en zal na verloop van tijd minder worden. Soms lukt het niet om de verdrietige gebeurtenis te verwerken en blijf je op een goed moment in dit verwerkingsproces steken. Met behulp van therapie kun je (nogmaals) op een bewuste manier afscheid nemen van je kindje en je verdriet een plaats geven in je leven.

Zwangerschapsbegeleiding
Als je zwanger bent verandert er niet alleen lichamelijk van alles. Ook geestelijk sta je voor een enorme verandering. Tijdens de zwangerschap kun je bijvoorbeeld geconfronteerd worden met dingen uit het verleden die in eens weer naar boven komen en die je niet goed verwerkt hebt. Zo kan de relatie die je met je moeder hebt plotseling in een ander licht komen te staan. Ook kan het zijn dat je last hebt van stress en dat je het moeilijk vind om hier mee om te gaan. Therapie kan in zulke gevallen een ondersteunend werken, waardoor je je sterker gaat voelen en meer kunt gaan genieten van je zwangerschap.

Voorbereiding op de bevalling
 
De meeste zwangere vrouwen zien op tegen de bevalling. Als het om de eerste bevalling gaat, vraag je je af wat je te wachten staat. Je hebt gehoord dat het pijn zal doen. Hoe zal dat bij jou gaan? Als je al eerder bent bevallen, heb je misschien juist door je ervaring angst voor de bevalling. Gelukkig hoeft het niet zo te gaan. Hoe meer je je kunt ontspannen, hoe makkelijker het is om je over te geven aan je lichaam en aan het bevallen. De begeleiding zal er dan ook op gericht zijn om te leren je zo diep mogelijk te ontspannen, zodat je dit ook kunt inzetten tijdens de bevalling. Daarnaast kan er gekeken worden naar angsten of zorgen die je hebt in relatie tot het moeder worden of de bevalling.

In bovenstaande uitleg worden slechts een indicaties gegeven van hoe de therapie er per klachtgebied uit kan zien. Iedere behandeling wordt afgestemd op de specifieke klacht en de persoon die voor mij zit.